Kiropraktikmassage

John Drakenby

Leg. Kiropraktor
Cert. Massör
0709-10 91 94

Jag har arbetat som massör sedan 1999, och jag använder både kiropraktik, massage, mobilisering och stretch i min behandling. De råd jag ger anpassas efter individen och min grundtanke är att förebygga framtida problem.