Kiropraktikmassage

Vad är kiropraktik?

Ordet kiropraktik kommer från grekiskans ”cheiro” som betyder hand och ordet ”practos” som betyder att göra och tillsammans blir betydelsen att behandla med händerna. Kiropraktiken är en uråldrig behandlingsform och numera internationellt erkänd. Dess moderna gren skapades 1895 av Daniel Palmer i USA då hans sjukdoms teori gick ut på att ryggradens funktion är satt i samband med nervsystemet och således av stor betydelse för vår hälsa.

1989 beslutade riksdagen om legitimation för kiropraktorer utifrån följande definition: ”Kiropraktik omfattar diagnostik, behandling och förebyggande av funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelseorganen. Den kiropraktiska behandlingen sker med särskilda handgrepp som vid behov kompletteras med annan fysikalisk behandling.”

I Sverige legitimeras kiropraktorer av Socialstyrelsen vilket garanterar att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och verkar under de lagar som gäller för svensk hälso- och sjukvård.

Läs mer om kiropraktik på någon av dessa länkar:
www.chiropracticum.com
www.kiropraktik.edu
www.sbu.se
www.kiropraktik.com
www.socialstyrelsen.se